Skip to main content

Privacy Policy

Chúng tôi tại https://thuongcochivuong.vn/ luôn đặt sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn lên hàng đầu. Trang Chính Sách Bảo Mật này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn. Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây.

1. Thu Thập Thông Tin:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua các biểu mẫu liên hệ hoặc gửi ý kiến, bình luận. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và nội dung liên quan.

2. Sử Dụng Thông Tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ và phản hồi lại yêu cầu, ý kiến, bình luận của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện nội dung và trải nghiệm trang web của chúng tôi.

3. Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ thông tin khỏi việc truy cập trái phép, mất mát hoặc lạm dụng.

4. Không Chia Sẻ Thông Tin:

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

5. Quyền Truy Cập và Sửa Đổi Thông Tin:

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

6. Sự Đồng Ý:

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này.

Liên Hệ Chúng Tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên Hệ.

Chú Ý Đặc Biệt:

Trang Chính Sách Bảo Mật này có thể được cập nhật từ thời gian này đến thời gian khác. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra lại trang này để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào.

Chân thành cảm ơn sự tin tưởng của bạn và việc bạn chọn sử dụng https://thuongcochivuong.vn/

Trân trọng, Đội ngũ quản lý https://thuongcochivuong.vn/