Nạp thẻ

Báo Danh Càng Đông - Quà Càng Lớn Đăng Ký Ngay

VƯỢT ẢI ĐOẠT BẢO

THỂ LỆ THAM GIA

Sự kiện Vượt ải sẽ bao gồm 5 ải.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi chọn ải và bấm nút “Chiến Ngay”. Số lượt chiến bị tiêu hao sẽ tùy theo độ khó của các ải, gồm:

+ Ải Thanh Mộc Phong (tiêu hao 5 lượt chiến)

+ Ải Đại Mạc Hoang (tiêu hao 8 lượt chiến )

+ Ải Vân Mộng Hoa (tiêu hao 10 lượt chiến)

+ Ải Kim Hoa Mạch (tiêu hao 15 lượt chiến)

+ Ải Bồng Lai Sơn (tiêu hao 20 lượt chiến)

  • Khiêu chiến thất bại: lượt chiến bị tiêu hao sẽ không hoàn lại. Người chơi cần làm các nhiệm vụ để tích lũy lượt chiến và khiêu chiến lại hoặc chọn các ải khác.

  • Khiêu chiến thành công: Người chơi sẽ nhận được các mã code quà tương ứng với ải đã khiêu chiến thành công

Lưu ý: Với những ải đã khiêu chiến thành công, người chơi không được khiêu chiến lại và phải chọn những ải khác. Mỗi ngày người chơi chỉ được khiêu chiến 1 ải.

CÁCH THỨC NHẬN LƯỢT CHIẾN

Người chơi tham gia làm nhiệm vụ sẽ nhận được các lượt chiến tương ứng như sau:

+ Đăng ký trước (1 lượt duy nhất)

+ Like Fanpage (1 lượt duy nhất)

+ Đăng nhập landing (Mỗi ngày nhận 1 lượt)

+ Share landing (Mỗi ngày nhận 1 lượt)

+ Mời bạn (Mỗi ngày nhận 1 lượt)

QUÀ TẶNG EVENT VƯỢT ẢI

 

Ải Thanh Mộc Phong

Đá Cường Hoá (Sơ) (x100) + Bạc (x100,000)

Ải Đại Mạc Hoang

Đá Tinh Mệnh (x100) + Cường Tâm Diễm (x20) + Bạc (x200,000)

Ải Vân Mộng Hoa

Thông Mạch Đan (x50) + Tăng Ích Đan(Phàm) (x100) + Bạc (x300,000)

Ải Kim Hoa Mạch

KNB (x200) + Nguyệt Hoa Lộ (Thượng) (x10) + Bạc (x400,000)

Ải Bồng Lai Sơn

KNB (x300) + Triệu hồi phù (x3) + Thẻ Ngũ Hành (x5)

 

Game