Skip to main content

Terms

Chào bạn,

Dưới đây là các điều khoản mà bạn cần tuân theo khi sử dụng trang web https://thuongcochivuong.vn/. Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Sử Dụng Trang Web:

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web https://thuongcochivuong.vn/, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

2. Bản Quyền:

Mọi nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, video và biểu đồ, đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc các bên sở hữu tương ứng. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này đều cần được sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Trách Nhiệm Cá Nhân:

Bạn chịu trách nhiệm về việc bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình. Bạn đồng ý không chia sẻ thông tin đăng nhập của mình với bất kỳ ai khác.

4. Bình Luận và Phản Hồi:

Khi sử dụng phần bình luận hoặc phản hồi trên trang web, bạn cam kết không sử dụng ngôn ngữ xúc phạm, phản động hoặc vi phạm pháp luật. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ bình luận nào vi phạm các quy định này.

5. Thay Đổi Nội Dung:

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do việc thay đổi nội dung có thể gây ra.

6. Sự Thay Đổi Điều Khoản:

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi có sự thay đổi được coi là sự đồng ý với các điều khoản mới.

7. Trách Nhiệm Pháp Lý:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng trang web này.

8. Liên Hệ Chúng Tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến Điều Khoản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên Hệ.

Chân thành cảm ơn bạn đã tuân thủ các điều khoản và sử dụng trang web https://thuongcochivuong.vn/.

Trân trọng, Đội ngũ quản lý